12 de febrer de 2016

Bones pràctiques sostenibles: consell extraordinari

Orlandai en Consell plenari per presentar bones pràctiques Sostenibles
El teatre de l’Orlandai va acollir el dimarts 9 de febrer una sessió plenària de tota la Primària per la Sostenibilitat. A l’acte hi van assistir 156 nens i nenes, tot l’alumnat des de 1r a 6è.
Van presidir l’acte els 10 nens i nenes que formen part del Consell Sostenible i Verd. 
Les paraules de presentació d’aquest acte extraordinari, van ser per situar la feina feta a les aules durant el mes de gener. Vam valorar els cartells publicitaris que ompliran l’Orlandai i ens recordaran allò que cal fer per la Sostenibilitat; a la vegada ens reforçaran les bones pràctiques que ja fem. Cada grup-classe va presentar i mostrar els cartells fets. 
La idea d’aquest acte extraordinari ve de les reunions que els membres del Consell més Sostenible van fer durant el primer trimestre. Van proposar que cada grup classe incidís en promoure la presa de consciència del què suposa ser una escola Sostenible. Es van generar debats a les aules i es van pensar accions  per millorar les nostres pràctiques.
Després de les converses a les classes, el Consell va decidir que cada grup creés imatges i cartells per ser penjats als diferents espais de l’escola, aquests havien d’expressar amb força artística, la importància de la Sostenibilitat. Els temes proposats van ser:
6è:  Cuina i menjador. El tema més abordat ha estat el menjar saludable; acabar tot el menjar del plat; no llençar menjar...
5è: El pati. S’ha plasmat en imatges la necessitat de llençar cada residu a la paperera corresponent; deixar el pati net; així com de tenir cura de l’hort i els arbres...
4t: Les aules. Han creat cartells que il·lustren la necessitat d’estalvi energètic (llums, calefacció, ordinadors...) i ús responsable del paper...
3r: Plàstica. Els cartells que han realitzat han tingut una doble besant, per una banda allò que fem bé i el que podem millorar, i el desig de futur més sostenible; els cartells mostren normes d’ús de l’aula de plàstica: no llançar pintures a l’aigüera, no malgastar material...
2n i 1r: L’estalvi d’aigua i la contaminació acústica. La seva aportació ha estat organitzar-se en grups i fer seqüències temporals fotogràfiques que mostren la importància de parlar adequadament en tots els àmbits de l’escola. També han mostrat imatges sobre la reutilització de l’aigua de les fonts per regar les plantes...
Valorem molt positivament aquesta presentació de Bones Pràctiques. Va ser un acte de consciència sostenible que ens va unir com a escola i ens va fer pensar en el futur d’una manera més responsable.