12 de gener de 2013

Menys residus = menys paperes

En la darrera reunió del consell verd vam acordar reduir els residus de l'escola.
Una de les maneres que vam concensuar va ser tenir les papereres justes i necessàries al pati.

Uns operaris de l'Ajuntament han tret les dues papereres del racó de les sòfores.
Ara ens haurem d'acostumar a llençar els embolcalls a les papeereres de dins de l'escola.